Kontroll av bikupor - Binas vår

Ett säkert vårtecken - Bin

Vad är det säkra tecknet på en biodlare? Jo, naturligtvis, de första flygande bina och solens strålar. Det finns dock ingen anledning att rusa och man bör ge bina frid. I Tavastehus finns dock vissa skyddsrum på en så varm plats att vi kunde gissa när mätaren visade plus fyra grader, att det har funnits flugor på gården. Häromveckan gick vi för att kolla binas tillstånd vid de första bikuporna. Det är viktigt att kontrollera att bina kan flyga ut ur kupan, att det finns tillräckligt med mat och om man hittar döda bon är det bra att stänga sina flygöppningar så att eventuella sjukdomar inte sprider sig till bon i närområdet.

Som tur var för oss såg holken bra ut. Nu har det varit en väldigt kall vinter, vilket har råkat vara under vår plantskola, så jag är orolig för hur bina mår. Som tur är är dock kylan inget problem för bon från början, så länge boet är tillräckligt starkt för att hålla värmen.

Varför dör då några av bon?

Vad kan orsaka bodöd utanför flygsäsongen. Om vi börjar på hösten är det första problemet på hösten kvalstret, om kvalsterpopulationen är stor och bina inte får friska vinterbin och vintern är utmanande. Boet kan dö om vaktmästaren inte hinner vidta förebyggande åtgärder. Speciellt om fästingarna hinner orsaka sjukdomar som vingröta i bon är viltet mycket möjligt förlorat. Den andra är bonsrån, d. v. s. ett bo rövar ett annat svagare bo, i vilket fall boet går svagt mot vintern eller dör av hunger, även före vintern. Vid denna tidpunkt måste dock djurhållaren övervaka bonens beteende och minimera rån med sina handlingar. Lämna till exempel inte honung nära bikuporna. Sedan kommer björnarna. Björnar förstör bon på vintern före vinterdvalan och på våren när de vaknar mycket hungriga. Björnar söker i bon efter larver efter protein och honung. Björnar är ett stort och växande problem i bigårdar. När våren kommer kan gråhuvad hackspett också göra hål i bon och förstöra även ett starkt bo redan på en dag. Efter hackspettar är myror också mycket dåliga och förstör även ett starkt bo på en eller två dagar. Med andra ord kan bon också dö på grund av yttre faktorer. En dålig bipopulation eller en dålig drottning kan också leda till att kupan dör. På våren kan man också hitta så kallade vråkbon, då mamman inte lägger fler ägg än pojkar, d.v.s. I det här fallet börjar boets kondition sjunka när inga nya arbetare föds i boet, vilket skulle ta hand om och främja boets kondition och tillväxt. Det är därför viktigt att övervaka även drottningens hälsa.

Vad händer härnäst i bikupor?

Ämnet gick till bikuporna, men nu när binas matsituation har observerats tittar vi på binas tillräckliga födotillgång och väntar på varmt väder, att pilen ska börja blomma och bina ska kunna samlas pollen och honung till mat. På så sätt börjar holken kläckas och växa fram lite i taget fram till sommaren, så att boet är tillräckligt starkt när honungsinsamlingssäsongen drar igång.