Sekretesspolicy

På Hunaja Hekte tar vi dataskyddsfrågor på allvar. Vi tar extremt väl hand om all information vi samlar in eller får från våra kunder. Vi vill också göra det möjligt för kunderna att komma åt sin egen data och bli bortglömda.

För att kunna använda Hunaja Hetkes tjänster måste kunden acceptera de datainsamlings- och bearbetningsmetoder som beskrivs i denna integritetspolicy. Detta godkännande verifieras och registreras i våra system i samband med beställningen (avtalet), i samband med att ett kundkonto skapas/används (samtycke) eller i samband med annan åtgärd som kräver liknande datainsamling.

Enkelt uttryckt lagrar och lagrar Hunaja Hetki tre typer av information: information som kan observeras från användningen av onlinetjänster, information som tillhandahålls av användarna själva och information som kan härledas med hjälp av analyser.

Vi använder data enligt följande:

 • För att säkerställa kundens framgång
 • Att tillhandahålla en säker och lättanvänd tjänst
 • För utveckling av produktrekommendationer och marknadsföring
 • För att förbättra online shopping och kundservice
 • För att minska kundavkastningen
 • För att möjliggöra ett cirkulärt ekonomisystem

Registrator

Registerföraren fungerar som:

Hunaja Hetki Oy
Vallinmäentie 40
61640 Ala-Valli
Personnummer: 3286177-6
Vid behov kan du fråga vår kundtjänst för mer information om databehandling och dataskydd: info@hunajahetki.fi

Vilken information samlar och lagrar Hunaja Hetki?

 1. Information tillhandahållen av användaren själv
  • Identifieringsinformation såsom namn
  • Kontaktinformation, såsom telefonnummer, e-postadress och postadress
  • Betalningsinformation, såsom faktureringsinformation och information om betalningssätt
  • Platsinformation för tjänstens lokalisering (valutor, leveranssätt)
  • E-postadressen och certifikatet som krävs för inloggning på Google eller Facebook
  • Produktrecensioner
  • Marknadskommunikationsbehörigheter
  • Personuppgifter som lämnas med kundens separata samtycke, såsom kundundersökningssvar
  • Kundens storleksinformation för att ge storleksrekommendationer
  • önskelista produkter
  • Produktspecifika kompletterande aviseringsbeställningar
 2. Uppgifter som observerats om användningen av tjänsterna
  • Leveransinformation, såsom leveransadress och valt betalningssätt
  • Köphistorik, såsom beställda produkter, returer och betalningar
  • Webbbutikens surf- och användningsdata
  • Terminalidentifieringsinformation
  • Händelser för onlineshoppingsessioner, som tillägg i kundvagnen
 3. Information som härrör från analys
  • Produktrekommendationer härledda från surf- och köpdata
  • Kundgrupperingar och intressen härledda från köpdata
  • Storleksinformation härledd från köpinformation för att ge storleksrekommendationer

Källan till informationen är som regel webbplatsanvändaren/kunden själv. Utöver detta kan vi få ytterligare information från våra partners, till exempel från en kreditleverantör för faktureringstjänster. Du kan se informationen du äger genom kundkontot, och om du vill har du möjlighet att radera identifieringsuppgifterna som är relaterade till dig.

Vem kan behandla mina uppgifter?

De system som används av Hunaja Hetke kan endast nås av ägaren av Hunaja Hetke, som är utbildad att använda data på rätt sätt. Det säger sig självt att bra polacker inte missbrukar sina kunders förtroende. Hunaja Hetkes kunddatabehandling kräver lösenordsautentisering, och i vårt företagsresursplaneringssystem lämnas en loggpost från datavisning och bearbetning.

I vissa fall behöver vi överföra information till tredje part, till exempel för lagring, analys eller marknadsföring. För dessa ändamål använder vi endast betrodda partners med vilka vi har slutit omfattande dataskydds- och databehandlingsavtal. Avtalen har tagit hänsyn till de krav som ställs i lagstiftningen och EU:s dataskyddsförordning. Hunaja Hetkes samarbetspartners har inte tillstånd att använda informationen för sina egna syften eller att förmedla den.

Hunaja Hetki är ansvarig för datahanteringen
Vallinmäentie 40
61640 Ala-Valli
Personnummer: 3286177-6

Vad används min data till?

Personuppgifter används:

 • För orderhantering, leverans, arkivering och redovisning
 • För kundtjänst
 • Honung för utveckling av Hetkes interna funktioner
 • För utveckling av kundupplevelse och service
 • För statistik och verksamhetsstyrning
 • För att förhindra övergrepp
 • Att producera bättre och mer personligt innehåll och marknadsföring
 • För att möjliggöra processerna i det cirkulära ekonomisystemet
 • För att underlätta och påskynda kundreturer
 • För att ta fram storleksrekommendationer
 • För inriktning på relevant innehåll

Är min information säker?

Hunaja Hetkes kundinformation finns i ett säkert datacenter i krypterade databaser vars åtkomst är begränsad. Datasäkerheten i Hunaja Hetkes system, datacenter och processer är på hög nivå och skyddade mot dataintrång. Den största säkerhetsrisken med dina kunduppgifter är lösenordet till ditt kundkonto. Ge inte ditt lösenord till utomstående och försök använda ett så starkt lösenord som möjligt.

Hunaja Hetki följer goda dataskyddspraxis vid behandling av kunddata, och tillgången till uppgifterna är kontrollerad. Kraven i EU:s dataskyddsförordning, som kommer att följas från och med den 25 maj 2018, följs vid behandling av personuppgifter.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi behåller uppgifterna under den tid som krävs för att kunna genomföra de användningsändamål som nämns i detta uttalande. Vi raderar personuppgifterna för ett kundkonto som vi har bestämt är inaktivt senast fem år efter avslutad aktivitet. Vissa uppgifter kan komma att lagras längre om lagen kräver att vi gör det.

Om kunden så önskar kan dennes data anonymiseras, i vilket fall alla personuppgifter tas bort genom att pseudonymisera dem från kontot och köphistoriken. Kunden kan inte identifieras från ett konto som har anonymiserats på detta sätt och kontot i fråga kan inte återställas som sådant.

Kunden kan implementera denna anonymisering via sin egen kundkontosida. Hanaja Hetki, på grund av säkerhetskopieringen av databaserna kräver fullständig borttagning av personuppgifter en fullständig cykel av säkerhetskopieringscykeln.

Lagstiftning eller obetalda skulder kan i vissa fall tvinga Hunaja Hetki att behålla en del av kunduppgifterna trots önskemål om anonymisering.

Har jag rättigheter?

Självklart! Hanaja Hetkes ansvar är att se till att du:

 • Få tillgång till de personuppgifter om dig som Hunaja Hetke har i sin besittning. Om du önskar får du även en kopia av dessa.
 • Du kan be oss korrigera uppgifter om dig
 • Under vissa förutsättningar kan du begära begränsningar av behandlingen av dina uppgifter

Datalagring och behandling baseras på ditt samtycke och du har naturligtvis rätt att återkalla ditt samtycke. Detta kan göras genom att anonymisera ditt konto: genom att radera ditt konto återkallar du också den databehandlingstillstånd du gav Hunaja Hetke. Du kan göra detta själv från din egen kundkontosida.

Du kan skicka korrigeringsförfrågningar eller andra önskemål eller frågor relaterade till din kundinformation till vår kundtjänst. Om du upptäcker brister i vår behandling eller verksamhet har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten. Berätta också för oss om det så att vi kan rätta till vårt misstag.

Hur kan jag se vilken information jag har gett om mig själv?

På kundsidan hittar du möjligheten att ladda ner en personlig notering, som listar den information du har lämnat om dig själv. Vi utvecklar ständigt tjänsterna på kundkontosidan så att vi kan betjäna dig bättre i dessa frågor.

Hur kan jag påverka min data eller bli bortglömd?

Från din kundsida kan du definiera, korrigera eller radera den information du lämnar om dig själv. Du kan också bestämma om du vill ta emot olika marknadsföringsbudskap. Vi försöker utveckla fler liknande funktioner i kundkontot, så att det skulle vara så enkelt som möjligt för våra kunder att påverka sin egen information. Du kan också radera kontot genom att anonymisera det, i vilket fall dina personuppgifter kommer att överskridas från våra databaser.

Kommer mina uppgifter att hamna hos tredje part?

Viss nödvändig information överförs till tredje part för att möjliggöra betalningstransaktionen, leveransen eller marknadsföringsmeddelanden. För att till exempel möjliggöra leveranser vidarebefordras din adress och kontaktinformation till de logistikansvariga. Online shoppingtransaktioner överförs till det innehålls- och marknadsföringsmålssystem vi använder, som bara vi har tillgång till. I samband med betalningstransaktionen går din betalningsinformation via en betrodd betalningsförmedlare.

Endast den mest nödvändiga informationen för genomförandet av tjänsten skickas till respektive part, och dessa tjänsteleverantörer har inte rätt att använda dina uppgifter för något annat än genomförandet av tjänsten. All dataöverföring sker via krypterade anslutningar.

Cookies och annan spårning på Hunaja Hetkes hemsida

Hunaja Hetkes webbplats använder cookies och liknande webbläsartekniska funktioner, såsom webbläsarminne. Det här är små filer skapade av Hunaja Hetkes webbplats, som gör att vi kan samla in analyser från nätbutiksanvändare och erbjuda en bättre fungerande nätbutik. Cookies används t.ex. För varukorgsfunktionalitet, användaridentifikation och registrerad kundinloggning. Som standard lagras din webbläsares cookies i en månad, såvida du inte raderar dem separat. Du kan radera cookies från din webbläsarinställningar. Kom dock ihåg att nya cookies kommer att laddas in i din webbläsare när du besöker vår webbplats igen. Det är obligatoriskt att acceptera cookies och deras användning. Du kan läsa mer om cookies här.

Cookies används också för att möjliggöra personalisering av onlineshopping och marknadsföring. Vår webbplats har även andra spårningstekniker, såsom pixeltaggar. Från att surfa på våra sidor kan följande t.ex. Custobar (det finska innehålls- och marknadsföringsmålsystemet vi använder), Google och Facebook. Genom dessa kan vi t.ex. att analysera och utveckla driften av vår onlinebutik, rikta in sig på webbplatsinnehåll och rikta in sig på annonsinnehåll. Antalet annonser i t ex din Facebook-vy är konstant, det vill säga på grund av oss behöver du inte täcka fler annonser än normalt, du ser bara något bättre (=våra) annonser.

Hunaja Hetke har rätt att ändra denna integritetspolicy

Vi strävar efter att ständigt utveckla våra tjänster och erbjuda en bättre kundupplevelse till våra användare. Med detta kan vissa tjänster och funktioner läggas till eller de kan ändras, i vilket fall vi kommer att uppdatera detta uttalande vid behov. Ändringar i lagstiftningen kan också skapa behov av att ändra eller förtydliga delar av detta uttalande.

Vi kommer att informera våra kunder om väsentliga förändringar separat.

Har du missat något?

Du kan kontakta vår kundtjänst: info@hunajahetki.fi

korsameny